0
منو دسترسی

ژامبون مرغ 90% (رول خانواده) د ر هر کارتن 10 رول 500گرمی موجود است. لطفا 3 روز پس از ثبت سفارش برای دریافت آن مراجعه نمایید. تاریخ انقضا این محصول 30 روز می باشد.

377,000 تومان
کالاهای مرتبط
پکیج سوسیس و کالباس
پکیج سوسیس و کالباس
از هر کدام از محصولات کراکف پنیری، ژامبون خشک پسته دار (رول خانواده)، ژامبون قارچ و مرغ 60% (رول خانواده)، ژامبون مرغ 90% رویال (رول خانواده)، ژامبون گوشت 90% رویال (رول خانواده)، سالامی 90% و پپرونی (رول)، یک بسته در پکیج موجود است. تاریخ انقضا این پکیج 30 روز می باشد. لطفا 3 روز پس از ثبت سفارش برای دریافت آن مراجعه نمایید.
365,400 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پپرونی (رول)
پپرونی (رول)
در هر کارتن 10 عدد پپرونی یک کیلویی موجود است. تاریخ انقضا این محصول 30 روز می باشد. لطفا 3 روز پس از ثبت سفارش برای دریافت آن مراجعه نمایید.
660,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
ژامبون قارچ و مرغ  60% (رول خانواده)
ژامبون قارچ و مرغ 60% (رول خانواده)
در هر کارتن 10 رول 350 گرمی موجود است. لطفا 3 روز پس از ثبت سفارش برای دریافت آن مراجعه نمایید. تاریخ انقضا این محصول 30 روز می باشد.
227,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
ژامبون گوشت 90% رویال (رول خانواده)
ژامبون گوشت 90% رویال (رول خانواده)
در هر کارتن 10 رول 500 گرمی موجود است. لطفا 3 روز پس از ثبت سفارش برای دریافت آن مراجعه نمایید. تاریخ انقضا این محصول 30 روز می باشد.
653,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سالامی 90%
سالامی 90%
در هر کارتن 10 عدد سالامی 90% یک کیلویی موجود است. لطفا 3 روز پس از ثبت سفارش برای دریافت آن مراجعه نمایید. تاریخ انقضا این محصول 30 روز می باشد.
1,200,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
کالباس خشک پسته دار(رول خانواده)
کالباس خشک پسته دار(رول خانواده)
در هر کارتن 10 رول 350 گرمی موجود است. لطفا 3 روز پس از ثبت سفارش برای دریافت آن مراجعه نمایید. تاریخ انقضا این محصول 30 روز می باشد.
291,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
کراکف پنیری
کراکف پنیری
در هر کارتن 10 عدد کراکف 300 گرمی موجود است. لطفا 3 روز پس از ثبت سفارش برای دریافت آن مراجعه نمایید. تاریخ انقضا این محصول 30 روز می باشد.
246,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
بیکن گوشت آتشین
بیکن گوشت آتشین
در هر کارتن 20 بسته 200 گرمی موجود است. لطفا 3 روز پس از ثبت سفارش برای دریافت آن مراجعه نمایید. تاریخ انقضا این محصول 15 روز می باشد.
1,128,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
ژامبون ممتاز مرغ 90 درصد
ژامبون ممتاز مرغ 90 درصد
در هر کارتن 20 بسته 200گرمی موجود است. لطفا 3 روز پس از ثبت سفارش برای دریافت آن مراجعه نمایید. تاریخ انقضا این محصول 15 روز می باشد.
379,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
نظر جدید
شما هم نظر دهید:
0%

سبد خرید