منو دسترسی

بیکن گوشت آتشین در هر کارتن 25 بسته 200 گرمی موجود است. درصورت سفارش این محصول، سه شنبه هفته آینده محصول برای شما درب منزل، ارسال می شود.(به استثنا شهرستان ها) تاریخ انقضا این محصول 15 روز می باشد.

1545 امتیاز
%10
1390.5 امتیاز
کالای مرتبط
ژامبون مرغ 70% فرانسوی وکیوم
ژامبون مرغ 70% فرانسوی وکیوم
در هر کارتن 25 بسته 200 گرمی موجود است. این محصول بدلیل محدودیت در تاریخ انقضا ، فقط درب منزل ارسال می شود.(به استثنا شهرستان ها) تاریخ انقضا این محصول 15 روز می باشد.
600 امتیاز 540 امتیاز
افزودن کالا به سبد خرید
0
ژامبون مرغ 70% فرانسوی وکیوم
ژامبون مرغ 70% فرانسوی وکیوم
در هر کارتن 3 بسته 200 گرمی موجود است. این محصول بدلیل محدودیت در تاریخ انقضا ، فقط درب منزل ارسال می شود.(به استثنا شهرستان ها) تاریخ انقضا این محصول 15 روز می باشد.
72 امتیاز 64.8 امتیاز
افزودن کالا به سبد خرید
0
کالباس قارچ و مرغ 60% وکیوم
کالباس قارچ و مرغ 60% وکیوم
در هر کارتن 25 بسته 200 گرمی موجود است. این محصول بدلیل محدودیت در تاریخ انقضا ، فقط درب منزل ارسال می شود.(به استثنا شهرستان ها) تاریخ انقضا این محصول 15 روز می باشد.
740 امتیاز 666 امتیاز
افزودن کالا به سبد خرید
0
کالباس قارچ و مرغ 60% وکیوم
کالباس قارچ و مرغ 60% وکیوم
در هر کارتن 3 بسته 200 گرمی موجود است. این محصول بدلیل محدودیت در تاریخ انقضا ، فقط درب منزل ارسال می شود.(به استثنا شهرستان ها) تاریخ انقضا این محصول 15 روز می باشد.
88.8 امتیاز 79.92 امتیاز
افزودن کالا به سبد خرید
0
کالباس خشک 55% وکیوم
کالباس خشک 55% وکیوم
در هر کارتن 25 بسته 200 گرمی موجود است. این محصول بدلیل محدودیت در تاریخ انقضا ، فقط درب منزل ارسال می شود.(به استثنا شهرستان ها) تاریخ انقضا این محصول 15 روز می باشد.
510 امتیاز 459 امتیاز
افزودن کالا به سبد خرید
0
کالباس خشک 55% وکیوم
کالباس خشک 55% وکیوم
در هر کارتن 3 بسته 200 گرمی موجود است. این محصول بدلیل محدودیت در تاریخ انقضا ، فقط درب منزل ارسال می شود.(به استثنا شهرستان ها) تاریخ انقضا این محصول 15 روز می باشد.
61.2 امتیاز 55.08 امتیاز
افزودن کالا به سبد خرید
0
کوکتل 70% گوشت ممتاز وکیوم
کوکتل 70% گوشت ممتاز وکیوم
در هر کارتن 25 بسته 300 گرمی موجود است. این محصول بدلیل محدودیت در تاریخ انقضا ، فقط درب منزل ارسال می شود.(به استثنا شهرستان ها) تاریخ انقضا این محصول 15 روز می باشد.
810 امتیاز 729 امتیاز
افزودن کالا به سبد خرید
0
کوکتل 70% گوشت ممتاز وکیوم
کوکتل 70% گوشت ممتاز وکیوم
در هر کارتن 3 بسته 300 گرمی موجود است. این محصول بدلیل محدودیت در تاریخ انقضا ، فقط درب منزل ارسال می شود.(به استثنا شهرستان ها) تاریخ انقضا این محصول 15 روز می باشد.
97.2 امتیاز 87.48 امتیاز
افزودن کالا به سبد خرید
0
کوکتل ویژه مرغ وکیوم
کوکتل ویژه مرغ وکیوم
د رهر کارتن 25 بسته 300 گرمی وجود دارد. این محصول بدلیل محدودیت در تاریخ انقضا ، فقط درب منزل ارسال می شود.(به استثنا شهرستان ها) تاریخ انقضا این محصول 15 روز می باشد.
665 امتیاز 598.5 امتیاز
افزودن کالا به سبد خرید
0
نظر جدید
شما هم نظر دهید:
0%

سبد خرید