منو دسترسی

ژامبون قارچ و مرغ 60% در هر کارتن 10 رول 350 گرمی موجود است. این محصول بدلیل محدودیت در تاریخ انقضا ، فقط درب منزل ارسال می شود.(به استثنا شهرستان ها) تاریخ انقضا این محصول 30 روز می باشد.

456 امتیاز
%10
410.4 امتیاز
کالای مرتبط
ژامبون مرغ 70% فرانسوی وکیوم
ژامبون مرغ 70% فرانسوی وکیوم
در هر کارتن 25 بسته 200 گرمی موجود است. این محصول بدلیل محدودیت در تاریخ انقضا ، فقط درب منزل ارسال می شود.(به استثنا شهرستان ها) تاریخ انقضا این محصول 15 روز می باشد.
600 امتیاز 540 امتیاز
افزودن کالا به سبد خرید
0
ژامبون مرغ 70% فرانسوی وکیوم
ژامبون مرغ 70% فرانسوی وکیوم
در هر کارتن 3 بسته 200 گرمی موجود است. این محصول بدلیل محدودیت در تاریخ انقضا ، فقط درب منزل ارسال می شود.(به استثنا شهرستان ها) تاریخ انقضا این محصول 15 روز می باشد.
72 امتیاز 64.8 امتیاز
افزودن کالا به سبد خرید
0
کالباس قارچ و مرغ 60% وکیوم
کالباس قارچ و مرغ 60% وکیوم
در هر کارتن 25 بسته 200 گرمی موجود است. این محصول بدلیل محدودیت در تاریخ انقضا ، فقط درب منزل ارسال می شود.(به استثنا شهرستان ها) تاریخ انقضا این محصول 15 روز می باشد.
740 امتیاز 666 امتیاز
افزودن کالا به سبد خرید
0
کالباس قارچ و مرغ 60% وکیوم
کالباس قارچ و مرغ 60% وکیوم
در هر کارتن 3 بسته 200 گرمی موجود است. این محصول بدلیل محدودیت در تاریخ انقضا ، فقط درب منزل ارسال می شود.(به استثنا شهرستان ها) تاریخ انقضا این محصول 15 روز می باشد.
88.8 امتیاز 79.92 امتیاز
افزودن کالا به سبد خرید
0
کالباس خشک 55% وکیوم
کالباس خشک 55% وکیوم
در هر کارتن 25 بسته 200 گرمی موجود است. این محصول بدلیل محدودیت در تاریخ انقضا ، فقط درب منزل ارسال می شود.(به استثنا شهرستان ها) تاریخ انقضا این محصول 15 روز می باشد.
510 امتیاز 459 امتیاز
افزودن کالا به سبد خرید
0
کالباس خشک 55% وکیوم
کالباس خشک 55% وکیوم
در هر کارتن 3 بسته 200 گرمی موجود است. این محصول بدلیل محدودیت در تاریخ انقضا ، فقط درب منزل ارسال می شود.(به استثنا شهرستان ها) تاریخ انقضا این محصول 15 روز می باشد.
61.2 امتیاز 55.08 امتیاز
افزودن کالا به سبد خرید
0
کوکتل 70% گوشت ممتاز وکیوم
کوکتل 70% گوشت ممتاز وکیوم
در هر کارتن 25 بسته 300 گرمی موجود است. این محصول بدلیل محدودیت در تاریخ انقضا ، فقط درب منزل ارسال می شود.(به استثنا شهرستان ها) تاریخ انقضا این محصول 15 روز می باشد.
810 امتیاز 729 امتیاز
افزودن کالا به سبد خرید
0
کوکتل 70% گوشت ممتاز وکیوم
کوکتل 70% گوشت ممتاز وکیوم
در هر کارتن 3 بسته 300 گرمی موجود است. این محصول بدلیل محدودیت در تاریخ انقضا ، فقط درب منزل ارسال می شود.(به استثنا شهرستان ها) تاریخ انقضا این محصول 15 روز می باشد.
97.2 امتیاز 87.48 امتیاز
افزودن کالا به سبد خرید
0
کوکتل ویژه مرغ وکیوم
کوکتل ویژه مرغ وکیوم
د رهر کارتن 25 بسته 300 گرمی وجود دارد. این محصول بدلیل محدودیت در تاریخ انقضا ، فقط درب منزل ارسال می شود.(به استثنا شهرستان ها) تاریخ انقضا این محصول 15 روز می باشد.
665 امتیاز 598.5 امتیاز
افزودن کالا به سبد خرید
0
نظر جدید
شما هم نظر دهید:
0%

سبد خرید